Disclaimer

Privacy verklaring


ACE packaging NV draagt zorg voor uw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. In dit geval handelt Compy packaging daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De persoonlijke gegevens beperken zich enkel tot uw e-mailadres.

Verantwoordelijke


De verantwoordelijke voor de verwerking is ACE packaging NV; Industrieterrein 1, 3290 Diest.

Kennisname


U kan van deze persoonsgegevens kennis nemen door een aanvraag te richten aan ACE packaging NV (brief, fax of e-mail) en ze, indien nodig, doen verbeteren of verwijderen. Indien u niet gecontacteerd wenst te worden in het kader van email marketing, zullen uw gegevens op uw verzoek kosteloos uit de betrokken lijsten worden

Cookies


Wij gebruiken cookies om uw toekomstig bezoek aan onze site vlotter te laten verlopen. Een cookie is een klein stukje tekst dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies worden veel gebruikt om een hoger functionaliteit, en dus betere dienst, aan de bezoekers te kunnen aanbieden. [U kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat effecten opsommen die ten gevolge van het uitschakelen van cookies worden veroorzaakt.]

Veiligheid


ACE packaging NV verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Toestemming


Door u akkoord te verklaren met deze voorwaarden en condities geeft u ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Kies ook voor een milieuvriendelijke verpakking! Aarzel niet, contacteer ons vrijblijvend!

Contact

Certificaten

OK Compost PEFC

Patenten

  • BE 20130492
  • NL 2013182
  • FR 3 008 392
OK Compost
De Compy-verpakking werd na 2 jaar studie en onderzoek gerealiseerd door: Green Solutions by ACE